محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات دانشجویان در لهستان علیه سیاست های دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
تظاهرات دانشجویان در لهستان علیه سیاست های دولت

در ادامۀ اعتراض ها به سیاست های دولت لهستان، دانشجویان و دانش آموزان در ورشو و دیگر شهرهای این کشور تظاهرات کردند.

دانشجویان معترض می گویند اصلاحات دولت در نظام آموزشی این کشور که به تازگی در پارلمان لهستان تصویب شده این کشور را چندین سال به عقب برمی گرداند.

یکی از دانشجویان معترض می گوید: «ما با آنچه که در کشور اتفاق می افتد مخالف هستیم و برای همین به اینجا امده ایم. به عملکرد دولت با رسانه های آزاد، دادگاه قانون اساسی و نظام آموزشی اعتراض داریم.»

طبق اصلاحات صورت گرفته، دورۀ راهنمایی از نظام آموزش اجباری حذف می شود و پس از هشت سال دورۀ ابتدایی، دانش آموزان دورۀ دبیرستان را آغاز می کنند. دولت راستگرای لهستان همچنین قوانینی را وضع کرده که فعالیت آزادانۀ رسانه ها در این کشور را محدود می کند.

تظاهرات کنندگان همچنین خواستار نزدیک شدن این کشور به سیاست های اتحادیۀ اروپا شده اند.