محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ تمدید سه ماه تعلیق اجرای پیمان شنگن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
اخبار از بروکسل؛ تمدید سه ماه تعلیق اجرای پیمان شنگن

نگرانی اتحادیه اروپا از احتمال تنش نظامی میان کوزوو و صربستان، تمدید سه ماه تعلیق اجرای پیمان شنگن در آلمان، اتریش، دانمارک، سوئد و نروژ، دیدگاه میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا درباره گفتگوهای برکسیت و دیدار ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و مارتین شولتز، رئیس پیشین پارلمان اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.