خبر فوری
euronews_icons_loading
برخورد قطار با یک کامیون در ایالت یوتای آمریکا

بروز مشکل در مسیر عبور قطار در ایالت یوتای آمریکا سبب برخورد آن با یک کامیون شد.
در زمان عبور قطار از مسیر جاده ای نرده و حصارهای متوقف کننده خودروها و تمامی علایم هشدار دهنده خاموش بوده است. در این حادثه تعدادی مجروح شده اند اما جراحت هیچ یک جدی نبوده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح