خبر فوری
euronews_icons_loading
روسیه: زنی که ۲ واگن ۱۸ تنی قطار را جابجا کرد

یک زن روس موفق شد، ۲ واگن قطار شهری را که پر از مسافر بود، جابجا کند.
واگن قطارهای شهری به تنهایی ۱۸ تن وزن دارد و این زن ۳۳ ساله با این اقدام رکورد ملی به نام خود ثبت کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح