محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ هزینه برکسیت برای بریتانیا چقدر خواهد بود؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
اخبار از بروکسل؛ هزینه برکسیت برای بریتانیا چقدر خواهد بود؟

دیدگاه کمیسیون اروپا درباره هزینه هایی که بریتانیا باید پس از برکسیت بپردازد و بیست و پنجمین سالگرد پیمان ماستریخت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.