خبر فوری

2017-02-08

درخواست از دادکاه عالی اسرائیل برای باطل کردن قانون جنجالی درباره شهرک سازیها
دونالد ترامپ سیستم قضایی آمریکا را به سیاسی کاری متهم کرد
نخست وزیر بریتانیا: یک اسکاتلند مستقل نمی تواند عضوی از اتحادیه اروپا شود
مواضع ضد مهاجرتی دونالد ترامپ می تواند فعالیت صنعت گردشگری آمریکا را تهدید کند