محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دو اسکی باز روی سکوی نخست مسابقات پرش با اسکی ساپورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
دو اسکی باز روی سکوی نخست مسابقات پرش با اسکی ساپورو

رقابتهای پرش با اسکی جام جهانی در ساپورو ژاپن دنبال شد. دو تن از آماده ترین اسکی بازان حال حاضر جهان پروچ اسلوون و کوت موفق شدند با کسب امتیاز برابر ۲۶۰ روی سکوی اول مسابقات بایستند.

پتر پروچ هفده ساله که اولین پرش را کمتر از ۱۴۰ پرید موفق شد در پرش دوم با اختلاف بیشتر از همه بپرد و سکوی اول را بدست آورد. پروچ موفق شد ۱۴۳ متر در پرش دوم بپرد.

استفان کرافت اسکی باز آماده این روزهای مسابقات جام جهانی نیز در مکان سوم قرار گرفت. کامیل استوک مقامی بهتر از هجدهمی بدست نیاورد.