خبر فوری

2017-02-13

تشکر وزیر خارجه اتریش از کشورهای بالکان برای بستن راه پناهجویان
ترامپ: برای حفاظت از مشاغل در قاره آمریکا از نزدیک با کانادا همکاری می کنم