محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حمله امامان جمعه تهران و مشهد به محمد خاتمی: برخی زبان‌شان دراز شده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Jafari
حمله امامان جمعه تهران و مشهد به محمد خاتمی: برخی زبان‌شان دراز شده است