euronews_icons_loading
جشنواره مردان لخت در ژاپن

نزدیک به هزار مرد ژاپنی در حالی که تنها پوششی به سبک سومو (sumo) به تن داشتند روز شنبه در معبد «کنون این» (Kannon-in) در نزدیکی شهر اوکایاما جمع شدند تا در رقابت با یکدیگر بتوانند چوب مقدسی را که «شینجی» نامیده می شود، به دست آورند.

این جشنواره که Hadaka Matsuri نام دارد و هرسال برگزار می شود، قدمتی پانصد ساله دارد و به یک آیین مهم ملی در این کشور تبدیل شده است.

شرکت کنندگان حدود یک ساعت انتظار می کشند تا اینکه در ساعت ۲۲ چراغ ها خاموش و دو چوب مقدس به پایین پرتاب می شود. مردم برای به دست آوردن این چوبها تلاش می کنند و درنهایت برنده آن از معبد خارج می شود. برنده این جشنواره، مردی خوش شانس محسوب می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح