2017-02-25

واکنش مقامات فرانسه به سخنان ضدمهاجرتی ترامپ درباره پاریس