euronews_icons_loading
خارج کردن نزدیک به یک هزار سکه از شکم یک لاک پشت

یک لاک پشت ۲۵ ساله در تایلند تحت عمل جراحی قرار گرفت و ۹۱۵ سکه فلزی از شکمش خارج شد.

شنا برای این لاک پشت که اومسین نام دارد به دلیل وزنش دشوار شده بود. واژه اومسین به زبان تایلندی معنی قلک می دهد.

سکه هایی که این لاک پشت قورت داده بود به داخل حوضچه ای در بانکوک پرتاب شده بود زیرا این باور وجود دارد که امکان برآورده شدن آرزوها با پرتاب سکه در این حوضچه فراهم می شود.

عمل جراحی بر روی این لاک پشت هفت ساعت به طول انجامید. ارزش کل سکه های خارج شده از شکم این لاک پشت مشخص نیست. برخی از این سکه ها مربوط به واحدهای پول خارجی هستند و برخی دیگر نیز پوسیده شده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح