euronews_icons_loading
شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون روز سنت پاتریک را جشن گرفتند

شاهزاده ویلیام، نوه ملکه بریتانیا و کیت میدلتون، همسرش همزمان با روز ملی ایرلند (۱۷ مارس برابر با جشن سنت پاتریک) به سربازان شبدر ایرلندی هدیه دادند.

این مراسم که با رژه نیروهای نظامی همراه بود در میدان هانزلو در حومه لندن برگزار شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح