محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جزئیات و حاشیه های دیگری از حمله لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جزئیات و حاشیه های دیگری از حمله لندن