euronews_icons_loading
ادای احترام نمایندگان مجلس به قربانیان حمله لندن

نمایندگان مجلس عوام بریتانیا، روز پنجشنبه، به احترام قربانیان حمله مرگبار لندن یک دقیقه سکوت کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح