محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایندگان مخالف برگزیت: در پی بهترین توافق هستیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
نمایندگان مخالف برگزیت: در پی بهترین توافق هستیم

مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پارلمان این کشور می گویند که با آغاز روند اجرای نتیجه همه پرسی، باید در پی بهترین شرایط و توافق از سوی دولت بود.

کر استارمر، وزیر برگزیت در کابینه سایه می گوید: «روز تلخی است زیرا من برای ماندن در اتحادیه اروپا تلاش کرده ام ولی من و حزب کارگر نتیجه را پذیرفته و بنابراین ما مصمم به کسب بهترین توافق برای کشورمان و ساختن آینده هستیم. از این رو نگاهمان به گذشته نیست. البته که این آمیخته با ناراحتی است و من می خواستم که در اتحادیه اروپا باقی بمانیم.»

نیک کلگ، عضو لیبرال دموکرات پارلمان و معاون پیشین نخست وزیر نیز می گوید: «باید فراتر رفت و من به افسرده شدن و نوعی بازی با زخم باور ندارم. من بر این باورم که اکنون طرفداران اتحادیه نقش قانونی بسیار مهمی دارند. این نقش کمتر از ساختمان پشت سرم، پارلمان نیست که هواداران برگزیت را برای وعده هایشان به مردم بریتانیا به حساب می آورد.»