خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنگ بالشت در بوداپست

نظرها
جنگ بالشت در بوداپست
اندازه متن Aa Aa

صدها نفر از مردم بوداپست با جنگ بالشت اولین روز ماه آوریل را جشن گرفتند.

قوانین این رویداد بسیار ساده است؛ بالشت خود را همراه داشته باشید. تنها با کسی درگیر جنگ بالشت می شوید که او هم بالشت خود را همراه داشته باشد و مبارزه تا زمانی که توان داشته باشید یا پری به بالشت شما مانده باشد ادامه دارد.

جنگ بالشت بوداپست یکی از مراسم هایی بود که به مناسبت روز جهانی جنگ بالشت در شهرهای مختلف جهان برگزار می شود.

برگزارکنندگان، این رویداد را راهی برای دور شدن از فضای تبلیغاتی و مصرف گرایی و بازگشت به فضای عمومی می دانند.