euronews_icons_loading
جهان مینیاتوری در نیویورک

بزرگترین جهان کوچک با نام «گالیور گیت» یا «درواز گالیور» که مینیاتوری از جهان را در ابعاد کوچک به نمایش عمومی گذاشته روز چهارشنبه در میدان تایمز شهر نیویورک افتتاح شد.

۴۵۵۲ متر مربع و با هزینه ۴۰ میلیون دلار بیش از ۳۰۰ بنای شناخته شده از پنج قاره جهان در این نمایشگاه طراحی شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح