محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تدابیر دولت بریتانیا برای تضمین تساوی حقوق و دستمزد بین زنان و مردان

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تدابیر دولت بریتانیا برای تضمین تساوی حقوق و دستمزد بین زنان و مردان

<p>مبارزه با عدم تساوی حقوق و دستمزد زنان با مردان در دستور کار دولت بریتانیا قرار گرفته و در این رابطه قانونی نیز به تصویب رسیده است.</p> <p>براین اساس شرکتهای با بیش از ۲۵۰ نفر نیروی کار از ششم آوریل سال جاری موظف شده اند اختلاف حقوق و دستمزد زنان با مردان در یک پست مشابه را منتشر و گزارش کنند. شرکتها برای انتشار این گزارش یک سال مهلت دارند.</p> <p>آمار دولت بریتانیا نشان می دهد میانگین حقوق و دستمزد زنان در سال گذشته میلادی ۱۸.۱ درصد از مردان کمتر بوده است.</p> <p>بریتانیا امیدوار است با اجرای این قانون شرکتها را به رعایت اصل تساوی زنان و مردان در استخدام و تعیین حقوق و دستمزد ترغیب کند.</p> <p>نیکلا استورژن، وزیر اول دولت محلی اسکاتلند می گوید: «زمانی که بعنوان اولین زنی که به پست نخست وزیری اسکاتلند انتخاب می شود رسیدم، موضوعی که بیش از هر چیز مرا تحت تاثیر قرار داد شمار زیادی از زنان و دختران بودند که با من تماس می گرفتند و می گفتند که برای آنها این انتخاب اهمیت زیادی دارد.»</p>