خبر فوری

2017-04-11

اخراج اجباری مسافر هواپیما برای یونایتد ایرلاینز گران تمام می شود
اردوگاههای جزیره خیوس یونان؛ تکمیل ظرفیت با وجود توافق اروپا و ترکیه
آرای غیابی شهروندان ترکیه مقیم اروپا درباره تغییر قانون اساسی به آنکارا رسید