خبر فوری

2017-04-15

کره شمالی: آماده ایم به یک جنگ تمام عیار با یک جنگ تمام عیار پاسخ دهیم