محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آلیتالیا برنامه صرفه جویی اقتصادی خود را به رای گذاشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
آلیتالیا برنامه صرفه جویی اقتصادی خود را به رای گذاشت

کارکنان و سندیکاهای شرکت هواپیمایی آلیتالیا طی چهار روز آینده نسبت به تایید و یا عدم تایید برنامه کاهش حقوق و دستمزدها همچنین حذف وسیع مشاغل در این کمپانی رای خواهند داد.

آلیتالیا برای نجات خود از بحران مالی در نظر دارد یک هزار و ۷۰۰ نفر از نیروی کار خود را حذف کند. کاهش حقوق و دستمزدها نیز تا رقم ۸ درصد گزارش شده است. این شرکت برای برخورداری از طرح نجات مالی و وام باید پروژه صرفه جویی اقتصادی خود را به تایید برساند.

کمپانی آلیتالیا پیش بینی می کند طی سه سال آینده به صرفه جویی اقتصادی تا سقف یک میلیارد یورو برسد.

شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات صاحب ۴۹ درصد سهام کمپانی آلیتالیا است.