euronews_icons_loading
درگیری مخالفان دولت با نیروهای پلیس در کشمیر

دانشجویان مخالف دولت هند با نیروهای پلیس در کشمیر هند درگیر شدند.
اعتراض های دانشجویان علیه دولت پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی هفته گذشته کلاس های دانشگاه در منطقه هیمالیا در کشمیر را تعلیق کردند. بر اساس گزارش ها تعدادی از دانشجویان مجروح شده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح