محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسیون اروپا درباره قانون جدید دولت مجارستان در زمینه آموزش عالی تحقیق می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا درباره قانون جدید دولت مجارستان در زمینه آموزش عالی تحقیق می کند

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد