محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روز کارگر در فرانسه تحت تاثیر انتخابات

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روز کارگر در فرانسه تحت تاثیر انتخابات