محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگاهی به زندگی و کارنامه حسن روحانی

Access to the comments نظرها
نگارش از محمد جواد شفیعی
نگاهی به زندگی و کارنامه حسن روحانی