خبر فوری
euronews_icons_loading
نجات یک گوسفند از میان صخره در بریتانیا

ماموران آتش نشانی در بریتانیا جان گوسفندی را نجات دادند. این گوسفند که «دالی» نام دارد در شکافی به عمق پنج متر در در یورکشایر غربی گیر افتاده بود.

به گفته ماموران آتش نشانی و امدادگران یورکشایر غربی، روز سه شنبه دوم ماه مه، گروهی از صخره نوردان پس از اینکه متوجه شدند «دالی» در بین صخره ها گیر افتاده است زنگ هشدار آتش نشانی را به صدا درآوردند.

عملیات نجات «دالی» با موفقیت انجام شد و «دالی» بدون اینکه صدمه ببینید از حفره نجات پیدا کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح