خبر فوری
euronews_icons_loading
بزرگداشت روز پیروزی در روسیه

نهم ماه مه، «روز پیروزی» و یکی از رویدادهای سالانه مهم در تقویم روسیه است. این روز با رژه ارتش و نمایش جنگ افزارهای مدرن در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

نهم ماه مه روز بزرگداشت پیروزی نیروهای شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم است.

مطالب بیشتر از بدون شرح