euronews_icons_loading
اندونزی؛ نجات یک اورانگوتان زال نادر

یک اورانگوتان زال نادر که ۲۹ آوریل (نهم اردیبهشت) در روستایی در ناحیه مرکزی اندونزی نجات داده شد، اکنون در مرکز بازپروری ویژه اورانگوتانها در مرکز این کشور مراحل بهبودی را می گذراند. این اورانگوتان کمیاب، ماده و پنج ساله است و از لحظه پیدا شدن تحت مراقبت کامل یک گروه مجرب دامپزشکی قرار داشته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح