خبر فوری
euronews_icons_loading
رکورد پیرترین چترباز جهان شکسته شد

مردی صدویکساله که بهنگام جنگ جهانی دوم در حمله متفقین به ساحل نرماندی شرکت داشته است، رکورد پیرترین چتربازی چندنفره را شکسته است.

این مرد که «وردان هیز» نام دارد، روز یکشنبه ۱۴ ماه مه، بر فراز «دوون» بریتانیا از ارتفاع ۴۵۰۰ متری همراه با چهار نسل خانواده اش از هواپیما بیرون پرید.

او اولین بار در صدمین سالگرد تولدش چتربازی کرد.

رکورد قبلی پیرترین چتر باز متعلق به فردی کانادایی بود که هنگام پرش از هواپیما در ژوئن ۲۰۱۳ صد و یک سال و سه روز سن داشت. هیز که هنگام پرش صد و یک سال و ۳۸ روز سن داشت این رکورد را شکست.

مطالب بیشتر از بدون شرح