euronews_icons_loading
ویدئویی از گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی

یک عکاس از «عکاسی اپیکس» (Eppix Adventures Photography) روز جمعه، ۱۹ ماه مه ویدویی از گسترش گدازه های آتشفشانی از کوه آتشفشان «کیلاویا» (Kilauea) در جزایر هاوایی آمریکا ضبط کرده است. به گفته وی این گدازه ها شش کیلومتر امتداد داشت.

آتشفشان «کیلاویا» یکی از فعال ترین آتشفشانها روی زمین است که از سال ۱۹۸۳ میلادی بطور مداوم فوران می کند.

کیلاویا در زبان هاوایی به معنای «فوران کردن» یا «بسیار عظیم» است و اشاره به تکرار فوران این کوه دارد.

مطالب بیشتر از بدون شرح