خبر فوری
euronews_icons_loading
توقف قایق حامل پناهجویان از سوی گارد ساحلی لیبی

گارد ساحلی لیبی قایق حامل ۵۶۲ پناهجوی آفریقایی را در آبهای ساحل این کشور و در حالی که راهی اروپا بودند، متوقف کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح