محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رمضان در قاب تصویر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رمضان در قاب تصویر

مسلمان سراسر جهان از روز شنبه مناسک مذهبی ماه رمضان را آغاز کردند.

Ramadan