euronews_icons_loading
ادای احترام هزاران دونده به قربانیان حمله منچستر

هزاران نفر از شرکت کنندگان در مسابقه دوی منچستر روز یکشنبه به قربانیان حمله هفته گذشته این شهر ادای احترام کردند. این مسابقه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و پیش از آغاز، شرکت کنندگان به احترام ۲۲ جانباخته حمله منچستر یک دقیقه سکوت کردند.

مسابقه دوی منچستر از سال ۱۹۸۱ در مسافت‌ ۱۰ کیلومتر برگزار می شود و امسال نیز برای نخستین بار نیمه ماراتن (۲۱ کیلومتر) به آن اضافه شد. تنها در رشته نیمه ماراتن نزدیک به ۱۰ هزار نفر شرکت کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح