محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شهردار پاریس خواستار ممنوعیت جشنواره فمنیست های سیاهپوست

Access to the comments نظرها
نگارش از محمد جواد شفیعی
شهردار پاریس خواستار ممنوعیت جشنواره فمنیست های سیاهپوست