محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت ایران لوایح تفکیک سه وزارت‌خانه را به مجلس ارائه می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت ایران لوایح تفکیک سه وزارت‌خانه را به مجلس ارائه می کند

دولت ایران لوایح تفکیک سه وزارتخانه را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. به گفته حسین‌علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران قرار است تفکیک در سه وزارت «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» انجام شود.

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، وزارت به صنعت، معدن و تجارت به وزارت‌خانه های صنعت و معدن و بازرگانی و سرانجام وزارت ورزش و جوانان به وزارت‌خانه ورزش و سازمان ملی جوانان تفکیک شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که کارشناسی مطالعات مربوط به تفکیک وزارت‌خانه ها از مدت‌ها پیش آغاز شده، وی همچنین تاکید کرد که این این اقدام به منظور «چابک‌ سازی دولت و امور این وزارتخانه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و تسهیل در امور بازرگانی،‌ معادن، مسکن و جوانان» انجام می شود.

این سه وزارت‌خانه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به منظور کوچک سازی دولت از ادغام دو سازمان و چهار وزارت‌خانه تتشکیل شده بود اما دولت کنونی ایران قصد دارد آنها را به حالت قبل بازگرداند.