محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پوتین درباره شام معروف با فلین؛ چندان با او صحبت نکردم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پوتین درباره شام معروف با فلین؛ چندان با او صحبت نکردم