محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مدافعان حقوق دگرباشان جنسی در شهرهای آمریکا راهپیمایی کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مدافعان حقوق دگرباشان جنسی در شهرهای آمریکا راهپیمایی کردند