خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتشار مجموعه اسناد کودتای ۲۸ مرداد توسط وزارت خارجه آمریکا

نگارش از Hossein Alavi
انتشار مجموعه اسناد کودتای ۲۸ مرداد توسط وزارت خارجه آمریکا
اندازه متن Aa Aa

وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۵ ژوئن (۲۵ خردادماه) مجموعه کامل اسناد مربوط به روابط ایران و آمریکا در دهه ۱۹۵۰ و رویدادهای مربوط به کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق را منتشر کرد.

بسیاری از اسناد و اطلاعات مهم مربوط به این رویدادها قبلا و به تدریج توسط برخی سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا منتشر شده بود که مهمترین آنها اسنادی بود که در سال ۲۰۱۳ توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از طبقه بندی محرمانه خارج و در دسترس عموم قرار گرفت.

مجموعه اسناد جدید که در قالب یک کتاب منتشر شده با انتشار اسناد و جزئیاتی بیشر، به درک جامع تر روابط سه کشور ایران، آمریکا و بریتانیا در دهه ۱۹۵۰ بر اساس توالی منطقی رویدادها کمک می کند.

پیش از این برخی ماموران اطلاعاتی و یا دیپلماتهای هر دو کشور آمریکا و بریتانیا با انجام مصاحبه هایی بر گوشه های مبهمی از رویدادهای مربوط به کودتا روشنی بیشتری انداخته بودند و مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز در سال ۲۰۰۰ بر نقش چشمگیر آمریکا در سازماندهی براندازی دولت دکتر مصدق تاکید کرد.

سرانجام در سال ۲۰۱۳ سازمان سیا پس از ۶۰ سال مجموعه اسنادی که تایید دخالت مستقیم آمریکا و بریتانیا در کودتا علیه مصدق، از طریق عملیاتی به نام آژاکس بود را از طبقه بندی محرمانه خارج کرد، اما چاپ و انتشار مجموعه اسناد کامل در چارچوب روابط ایران و آمریکا در دهه ۱۹۵۰ به دلیل حساسیت مذاکرات هسته ای تا سال جاری به تعویق افتاد.