محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افغانستان عضو شورای جهانی کریکت شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افغانستان عضو شورای جهانی کریکت شد

شورای جهانی کریکت روز پنجشنبه به عضویت تیم ملی کریکت افغانستان در این شورا رای داد. بدین ترتیب با این عضویت، تیم کریکت افغانستان طی ۸ سال آینده کمک سالانه‌ای معادل ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از شورای جهانی دریافت خواهد کرد.

اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در واکنش این عضویت را به تیم ملی کریکت کشورش و مردم تبریک گفته است.

شیرآقا همکار، مدیر تیم ملی کریکت افغانستان هم گفت:«از همه بازیکنان بزرگ سال و جوانترها که استعداد خود را به همه دنیا نشان دادند تشکر می کنم. ما لیاقت آنرا داریم که عضو شورای جهانی شویم. بویژه با توجه به موفقیتهایی که طی یک سال و نیم اخیر بدست آوردیم و فاتح رقابتهای زیادی بودیم.»درخشش و پیشرفت قابل توجه تیم ملی کریکت افغانستان بویژه از سال ۲۰۱۱ و شکست دادن تیمهایی که در عضویت این شورا بودند از جمله دلایل پذیرفته شدن عضویت تیم افغانستان در شورای جهانی است.

همزمان، علاوه بر افغانستان کشور ایرلند نیز عضویت این شورا را بدست آورد تا تعداد کشورهای عضو این شورا به رقم ۱۲ برسد.