euronews_icons_loading
مسابقات جهانی سواری با صندلی اداری

مسابقات قهرمانی جهان صندلی سواری اداری امسال در سوییس برگزار شد.

روز شنبه صدها «صندلی‌ سوار» از کشورهای مختلف و بویژه آلمان واتریش در شهر اولتن سوییس با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دو قهرمان سوییسی این مسابقات هر یک ۵۰۰ یورو جایزه گرفتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح