محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مادربزرگ من تروریست نیست آقای ترامپ!

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مادربزرگ من تروریست نیست آقای ترامپ!