محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قطر چهار هزار گاو شیرده وارد می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قطر چهار هزار گاو شیرده وارد می کند