محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توهین و فحاشی از توییتر وزارت فرهنگ فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
توهین و فحاشی از توییتر وزارت فرهنگ فرانسه