محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ برای چارلی گارد و پدر و مادرش دعا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ برای چارلی گارد و پدر و مادرش دعا کرد