محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اجازه عیادت از بقایی به احمدی نژاد داده نشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اجازه عیادت از بقایی به احمدی نژاد داده نشد