خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آب و برق اردوگاه پناهجویان مانوس قطع شد

آب و برق اردوگاه پناهجویان مانوس قطع شد
اندازه متن Aa Aa