محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فیفا خواستار توضیح ایران در مورد محرومیت شجاعی و حاج صفی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فیفا خواستار توضیح ایران در مورد محرومیت شجاعی و حاج صفی است