euronews_icons_loading
استقبال از دونالد ترامپ در نیویورک با شعارهای ضدنژادپرستی

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در بازدید از «برج ترامپ» در نیویورک، با شهروندان این شهر که شعارهای ضدنژادپرستی می‌دادند مواجه شد. این اولین بازدید رئیس جمهوری آمریکا از برج ترامپ پس از رسیدن به قدرت است.

شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهایی آقای ترامپ را به اعمال سیاست‌های نژادپرستانه متهم می کردند. تجمع کنندگان همچنین عملکرد رئیس جمهوری آمریکا را با نازی‌ها مقایسه می‌کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح