محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آریانا سعید برغم مخالفت علمای افغانستان در کابل به روی صحنه رفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آریانا سعید برغم مخالفت علمای افغانستان در کابل به روی صحنه رفت